DeNOx voor ZAVIN te Dordrecht Mepavex project voor Arvansys BV. in Dordrecht Bouw 3x meetopstelling voor R&D, certificering gasbranders ThermoCet 60 meetpunten meetsysteem voor Noordland 13

De ZAVIN te Dordrecht kiest voor een katalytische DeNOx met ammoniak injectie

Zavin Dordrecht krijgt katalytische DeNOxNa eerst de hele installatie van een up to date tekeningen pakket te hebben voorzien met tegelijkertijd het her rangeren van de patch panels naar de Siemens Teleperm gedurende de onderhoudsstops is BTenS het project management gegund voor het plaatsen van een katalytische DeNOx met ammoniak injectie in de bestaande installatie.

NOx is de optelsom van voornamelijk stikstofmonoxide NO (>95%) en in mindere mate stikstofdioxide NO2 (<5%), die ontstaat bij het oxideren van stikstof tijdens het verbrandingsproces. De stikstof wordt met de verbrandingslucht aangevoerd, die voor 78 volume % uit stikstof bestaat. Deze stikstof is tijdens de verbranding in en rond de vlam aanwezig, maar doet niet mee aan de verbranding. De in de verbrandingslucht aanwezige zuurstof, 21 volume %, wordt tijdens de verbranding bijna volledig gebruikt. Omdat men echter met een luchtovermaat stookt, blijft er in de rookgassen nog een ruime hoeveelheid zuurstof over. Tijdens de verbranding wordt voornamelijk NO gevormd terwijl NO2 grotendeels wordt gevormd na de verbranding bij een lagere temperatuur in de dan gevormde rookgassen.

Dit project is uitgevoerd door Austrian Energy te Wenen. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV heeft met specialisten het projectteam gecomplementeerd.