Wereldwijd erkend innovator door Motorola Solutions in 2013 De Stip traint, adviseert, begeleidt en zet mensen op 1 Gebruikte goederen krijgen via Kringloop Leerdam een nieuw huis 1016093 koolwaterstofconversie uit hoog calorische reststromen

Patent 1016093 koolwaterstofconversie uit hoog calorische reststromen

Methode voor koolwaterstofconversie uit hoog calorische reststromen met terugwinning van synthesegas, metalen, energie en schone inerte thermische dragers in een twee-traps (biomassa) wervelbedvergasser, waarbij de inerte reststroom tevens dienst doet als bedmateriaal en thermische drager.

De uitvinding heeft als doel het produceren van synthesegassen, vloeibare brandstoffen, schone inerte grondstoffen en metaalstromen, thermische- en elektrische energie met een tijdelijke opslag van CO2 uit hoog calorische koolwaterstof reststromen met behulp van een inerte thermische drager met toevoeging van reststromen met een hoog metaal gehalte in een twee-traps (biomassa) wervelbedvergasser.

Door tevens gebruik te maken van andere reststromen in plaats van enkel biomassa, zoals inerte reststromen (waaronder straalgrit, zand, glas, minerale isolatiematerialen ed.), metalen reststromen (met coatings, verfen en andere vervuilingen), andere brandbare reststromen (waaronder slibben, huishoudelijk en industrieel afval ed.), reststromen waaraan hoogcalorische koolwaterstofverbindingen ten grondslag liggen (waaronder PE, PP, PS, PU ed.), of combinaties hiervan kunnen synthese gassen, vloeibare brandstoffen, schone inerte grondstoffen en metaalstromen, thermische- en elektrische energie met een tijdelijke opslag van CO2 gewonnen worden.