DeNOx voor ZAVIN te Dordrecht Mepavex project voor Arvansys BV. in Dordrecht Bouw 3x meetopstelling voor R&D, certificering gasbranders ThermoCet 60 meetpunten meetsysteem voor Noordland 13

Bouw CxHy bemonstersysteem voor Mepavex in opdracht van Arvansys BV te Dordrecht

 nl6klNL6kastOp Mepavex Noordland 6 draait een door Arvansys BV geleverd CxHy bemonstersysteem al enkele jaren om de opslag van oplosmiddelen te monitoren. De opslagruimte van Noordland 6 is in 6 hallen verdeeld. In deze hallen worden per hal , 2 clusters van 6 meetpunten geplaatst. De meetpunten zijn voorzien van 8*6 mm bemonsterslang. De bemonsterslangen worden gekoppeld aan een centrale monsternamekast in de ruimte van het brandblusaggregaat en de nood stroomverzorging.

In deze monstername kast wordt volgens een bepaalde cyclus, lucht van de monsterpunten gezogen en bemonsterd door een Ratfisch RS55-T FID totaal koolwaterstof analyzer. Hierbij wordt bemonsterd op oplosmiddelen, H2 bewaking en NH3 (ammoniak).

Hal 1,2 en 3 zijn standaard opslagruimten. Hal 4 en 5 zijn gekoelde opslagruimten.

De besturing van het systeem is gekoppeld aan het signaleringssysteem van Mepavex en heeft contacten beschikbaar voor het starten van ventilatie, stoppen van koelsystemen en activering doormelden naar de brandweer.

Mepavex bouwt momenteel aan een nieuwe opslag te weten Noorland 12.

Bouw van Mepavex Noordland124 analyse systemen in aanbouw Hier is gekozen voor een soort gelijk bemonstersysteem. Door aditionele inzichten en wensen van de klant is de opbouw van de kast aangepast met nieuw type energie zuinige ventielblokken en monster vorbereiding. Deze bemonstersystemen hebben een Ratfisch RS55-T koolwaterstofanalyser, een Monicon analyser om H2 (waterstof) en O2 (zuurstof) te meten en bewaken. De monstername punten worden met een Siemens S7 na elkaar aangestuurd om al in een vroeg stadium verhogingen in CxHy concentratie te meten. H2 en O2 waarden worden bewaakt.

De bouw van de bemonstersystemen is bijna voltooid. De definitieve opstelling van de toegepaste meetinstrumenten (Ratfisch en Monicon), Siemens S7 PLC met touchscreen, kleppen, manifold en flowmeters ligt vast en is goedgekeurd door opdrachtgever.

 mepavex4thmbmepavex5thmbmonstername systemen voor Mepavex Noordland 12

 Van boven naar beneden:

mepavex6thmb

Binnen in de kast is een waterstof lekkage meting. Bij detectie van waterstof sluit het ventiel de toevoer af om mogelijke ontbranding in de kast te voorkomen.Bovenin de hoofdschakelaar en reset functie voor als de kast op H2 alarm is uitgeschakeld. Het bemonstersysteem is dan namelijk geheel spanningloos en H2 afgesloten. Dit om mogelijke ontbranding in de kast te voorkomen.

Het systeem wordt gestuurd met een Siemens S7 PLC en HMI. Op het display wrden de actuele meetwaarden getoond, of er ventilatoren aangestuurd worden, de kast in of uit bedrijf is.

Ratfisch RS55-T Koolwaterstof analyser (blauwe paneel). De analyser gebruikt FID (flame ionization detection) om de hoeveelheid CxHy te bepalen. Als koolwaterstof verbindingen verbranden geleiden de ionen een stroom tussen de detector platen. Deze stroom gaat in een versterker die dan een waarde op het display weergeeft.

Monicon (onderste paneel) bewaakt H2 (waterstof) niveau in de kast en de O2 (zuurstof) niet onder de minimale waarde komt om de ruimte zonder extra beademingsmiddelen te kunnen betreden. De alarmen worden doorgemeld naar een brandcentrale.

Met het manifold blok wordt een ruimte bemonsterd. De pomp zorgt ervoor dat het monster in de kast beschikbaar is voor de koolwaterstof analyser. Per tijds eenheid wordt er van ruimte naar ruimte geschakeld. Met de ventielblokken aan de linkse zijkant kan gekozen worden op welk punt in de ruimte gemeten wordt.

Op de corridoor van 250 meter lang staan de 4 meetsystemen 50 meter uit elkaar. Gelukkig staat er een fiets om niet te hoeven lopen. Dagje lopen is goed voor de stappenteller maar fietsen gaat echt sneller. Toekomstige projecten voor Mepavex zijn Noordland 10, 11 en 13.