DeNOx voor ZAVIN te Dordrecht Mepavex project voor Arvansys BV. in Dordrecht Bouw 3x meetopstelling voor R&D, certificering gasbranders ThermoCet 60 meetpunten meetsysteem voor Noordland 13

Bouw CxHy bemonstersysteem voor Mepavex Noordland 13  in opdracht van Arvansys BV te Dordrecht

 Meetsysteem Noordland 11 modulaire opbouw4x meetsysteem 52 meetpunten Mepavex Noordland 12Op Mepavex Noordland 6, 10, 11 en 12 draaien al  door Arvansys BV geleverd CxHy bemonstersystemen. Al meerdere jaren wordt de kwaliteit van de lucht in de hallen bewaakt en de ventilatie geregeld.

De meetpunten zijn voorzien van 8*6 mm bemonsterlang. De bemonsterslangen worden gekoppeld aan een centrale monsternamekast in de ruimte van het brandblusaggregaat, corridor of in de hal zelf.

In een monstername kast wordt volgens een bepaalde cyclus, lucht van de monsterpunten gezogen en bemonsterd door een Ratfisch RS55-T FID (koolwaterstoffen) analyzer. Waterstof H2 en zuurstof O2 worden ook gemeten uit veiligheid.

Mepavex bouwt momenteel aan een nieuwe opslag te weten Noorland 13. Noordland 13 is een minder complexe opslag dan Noordland 12 maar de uitdaging is groter. 52 sample punten is op Noordland 12 het maximaal haalbare. Voor Noordland 13 moeten het echter 60 sample punten worden in 1 kast. Bestaande uit 4 klusters van 15 sample punten. Om de 60 meetpunten in de systeemkast te krijgen is er voor een nieuwe opstelling gekozen.

Panelen voor Noordland13 met flowmetersElk paneel heeft plaats voor 10 flowmeters. De hele opzet van de kast wordt modulair. De panelen met flowmeters hebben elk 10 flowmeters. De SMC ventieleilanden elk 15 ventielen. De ventielen worden in een bepaalde volgorde geschakeld om te zorgen dat de beladingsruimte altijd mee gemeten wordt.

Meetsysteem Noordland 13 met 60 sample puntenDeze meetsystemen hebben een Ratfisch RS55-T koolwaterstofanalyser, een Monicon analyser om H2 en O2 te meten.

De bouw van de bemonstersystemen is bijna voltooid. De definitieve opstelling van de toegepaste meetinstrumenten (Ratfisch en Monicon), Siemens S7 PLC met touchscreen, kleppen, manifold en flowmeters ligt vast en is goedgekeurd door opdrachtgever.

Op de zijkant zit de hoofdschakelaar en reset functie voor als de kast op H2 alarm is uitgeschakeld. Het bemonstersysteem is dan namelijk geheel spanningloos en H2 afgesloten. Dit om mogelijke ontbranding in de kast te voorkomen. Met de groene knop kan het systeem handmatig worden opgestart. Het is van belang dat de kast handmatig wordt opgestart uit veiligheid. De technische dienst van Mepavex gaat altijd kijken als een kast spanningsloos is.

60 meetpunten systeem voor Noordland 13Noordland 13 zijkant met noodstop en startknop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het systeem wordt gestuurd met een Siemens S7 PLC en HMI. Op het display wrden de actuele meetwaarden getoond, of er ventilatoren aangestuurd worden, de kast in of uit bedrijf is.

Ratfisch RS55-T Koolwaterstof analyser (blauwe paneel). De analyser gebruikt FID (flame ionization detection) om de heveelheid CxHy te bepalen. Als koolwaterstof verbindingen verbranden geleidn de ionen een stroom tussen de detector platen. Deze stroom gaat in een versterker die dan een waarde op het display weergeeft.