DeNOx voor ZAVIN te Dordrecht Mepavex project voor Arvansys BV. in Dordrecht Bouw 3x meetopstelling voor R&D, certificering gasbranders ThermoCet 60 meetpunten meetsysteem voor Noordland 13

Project management en bouw voor nieuwe meetsystemen, projecten, technische oplossingen

Projecten bouwen en managen is een discipline waarbij veel aspecten komen kijken. De project matige ervaring, het overzicht, technische kennis, kwaliteitseisen en ARBO (RIE&E en SIL) aspecten zijn een aanslag op de manuren in een bedrijf. BTenS verzorgt het projectmanagement voor de opdrachtgever bij, bouw van meetsystemen, plannen onderhoudstop, oplossingen, koppelingen en innovatie.

Enkele voorbeelden van afgeronde projecten: ZAVIN, MEPAVEX, Thermocet, Stadsverwarming Rotterdam.

 ZAVIN Dordrecht: Het plaatsen avn een DeNOx met NH3 injectie, loskoppelen rookgastraject van GEVUDO en omleiden naar eigen schoorsteenProject Mepavex Noordland 12Kwaliteits bewaking en afstellen gasblokken met certificering

Periodiek onderhoud aan allerhande kleppen en afsluiters